เชิญครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี "เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล"

ศุกร์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๒๒
หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแมสซีย์ (Massey University) ประเทศนิวซีแลนด์ ขอเชิญครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล" ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-11.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom )
เชิญครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล

โดย "ดร.คาเรน แอชตัน" (Dr. Karen Ashton, Senior Lecturer in Applied Linguistics and Language Education) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาเพื่อการศึกษาจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีประสบการณ์การเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนมีกลยุทธ์ในการสอนแบบสร้างการมีส่วนร่วมกับนักเรียนทั้งในการเรียนการสอนแบบออนไลน์และในห้องเรียน เป็นแนวทางการวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ โดยครูที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก Education New Zealand

ครูที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี ได้ที่ https://bit.ly/34HpQ7i ( รับจำนวนจำกัด)

ที่มา: คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

เชิญครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด