ธนาคารกรุงเทพ อันดับ 1 "ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด" ครองใจมหาชน จากผลสำรวจ 2022 Thailand's Most Admired Brand

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๐๓
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติยศ ในฐานะธนาคารที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค ประจำปี 2022 โดยมีคะแนนอันดับ 1 ในหมวด "ธนาคารและบริการทางการเงิน" กลุ่มธนาคาร จากการสำรวจวิจัยในโครงการ 2022 Thailand's Most Admired Brand and Why We Buy? โดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งนักการตลาดที่มีการรับรู้ต่อแบรนด์ของแต่ละองค์กร ผ่านการ คัดกรองอย่างเข้มข้นตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน เพื่อเป็นดัชนีที่ช่วยชี้วัดการรับรู้และความนิยมชื่นชอบของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค
ธนาคารกรุงเทพ อันดับ 1 ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด ครองใจมหาชน จากผลสำรวจ 2022 Thailand's Most Admired Brand

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด