คณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๓
นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานส.อ.ท. วาระปี 2565-2567 พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือกันในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักกฎระเบียบการค้า ซีพีเอฟ และ ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด