เซลล์คาร์ตา ซื้อสิทธิ์ในชุดตรวจวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค Immuno-MRM จากพรีซิชัน แอสเสย์ เพื่อขยายบริการโปรตีโอมิกส์

จันทร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๐๐
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านบริการโปรตีโอมิกส์ของเซลล์คาร์ตาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างชุดรีเอเจนต์และชุดตรวจแบบมัลติเพล็กซ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมถึงแผ่นตรวจพร้อมใช้งานตามแนวทางการรักษา ซึ่งจะ ช่วยตรวจหาปริมาณโปรตีนทางคลินิก ครอบคลุมโปรตีนเป้าหมายด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งวิทยาอย่างกว้างขวาง

เซลล์คาร์ตา (CellCarta) ผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แม่นยำชั้นนำระดับโลก ประกาศซื้อสิทธิ์ทางการค้าของแผ่นและน้ำยาตรวจแอนติบอดี จากพรีซิชัน แอสเสย์ (Precision Assays) ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันการวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์แบบมุ่งเป้า ทั้งนี้ พรีซิชัน แอสเสย์ ซึ่งแยกตัวออกมาจากศูนย์มะเร็งเฟร็ด ฮัทชินสัน หรือ "เฟร็ด ฮัทช์" (Fred Hutchinson Cancer Center หรือ "Fred Hutch") เป็นผู้พัฒนาและให้บริการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธี Immuno-MRM Mass Spectrophotometry ระดับไฮเอนด์แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

การซื้อสิทธิ์ในชุดตรวจวิเคราะห์โปรตีนของพรีซิชัน แอสเสย์ ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรีแบบมุ่งเป้า (targeted mass spectrometry) ที่ครอบคลุมตามแนวทาง Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) Tier 2 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะช่วยขยายขีดความสามารถของเซลล์คาร์ตาในด้านบริการการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนมัลติเพล็กซ์แบบพร้อมใช้งานสำหรับการศึกษาวิจัยด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งวิทยาทางคลินิกและพรีคลินิก "กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาตรวจที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมของพรีซิชัน แอสเสย์ ซึ่งมีคุณลักษณะตามแนวทาง CPTAC ตลอดจนข้อมูลการทดสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้เซลล์คาร์ตาสามารถสนับสนุนการวิจัยเชิงสำรวจ (exploratory research) ตลอดจนสนับสนุนแผนการพัฒนาการรักษาของลูกค้าได้อย่างมั่นใจ โดยนำเสนอโซลูชันหลักเพื่อจัดการกับความท้าทายทางคลินิกที่สำคัญ พร้อมทั้งผลักดันโครงการด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งวิทยาให้ก้าวหน้า ทั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของเซลล์คาร์ตา แผ่นตรวจแบบ Immuno-MRM เหล่านี้จะยิ่งช่วยยืนยันความถูกต้องของผลการตรวจ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองของการวิจัย " คุณลอเรลลา ดิ โดนาโต (Lorella Di Donato) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายภูมิคุ้มกันวิทยาและโปรตีโนมิกส์ของเซลล์คาร์ตา กล่าว การซื้อสิทธิ์ในชุดน้ำยาตรวจของพรีซิชัน แอสเสย์ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การเติบโตของเซลล์คาร์ตาในการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการแพทย์แม่นยำ และจะช่วยให้องค์กรสามารถขยายการให้บริการด้านโปรตีโอมิกส์ ตั้งแต่การค้นพบไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางคลินิก

แพลตฟอร์มของพรีซิชัน แอสเสย์ พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตจากเฟร็ด ฮัทช์ ส่งผลให้พรีซิชัน แอสเสย์ มีความพร้อมที่จะคว้าความได้เปรียบในการตรวจหาปริมาณโปรตีนมัลติเพล็กซ์ โดยใช้เทคนิคแมสสเปกโตรเมทรีแบบมุ่งเป้า ผู้ก่อตั้งคือ ดร.อแมนดา พอโลวิช (Amanda Paulovich) อาจารย์ประจำแผนกวิจัยทางคลินิกที่เฟร็ด ฮัทช์ ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณของมูลนิธิเอเวน (Aven Foundation) ดร.พอโลวิชเป็นผู้บุกเบิกด้านแมสสเปกโตรเมทรีแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่ได้รับการฝึกอบรมทางคลินิก ดร.พอโลวิชกำหนดมาตรฐานระดับสูงสุดเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แม่นยำในการวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนที่ก่อมะเร็งในตัวชี้วัดต่าง ๆ ตั้งแต่ชิ้นเนื้อเยื่อมะเร็งแบบ FFPE ไปจนถึงตัวอย่างเซรุ่มทางคลินิก ทั้งนี้ พรีซิชัน แอสเสย์ เป็นหนึ่งในบริษัทรับทำวิจัยทางคลินิก (CRO) ไม่กี่แห่งที่ให้บริการแผ่นตรวจมัลติเพล็กซ์แบบพร้อมใช้ที่ครอบคลุมและใช้เทคนิค Immuno-Oncology และยืนอยู่แถวหน้าของการวิจัยด้านโปรตีโอมิกส์ด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรีแบบมุ่งเป้า

"ในฐานะบริษัทรับทำวิจัยทางคลินิกระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านแมสสเปกโตรเมทรีแบบมุ่งเป้า และเชี่ยวชาญด้านการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนการแพทย์แม่นยำ เซลล์คาร์ตาจึงเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการให้บริการและทำให้แพลตฟอร์มของเรายกระดับเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการค้นพบ การวิจัยต่อยอด และการวิจัยทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์แม่นยำและภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งวิทยา" ดร.พอโลวิช กล่าว

เกี่ยวกับเซลล์คาร์ตา

เซลล์คาร์ตา คือบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แม่นยำเฉพาะทางแก่อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ บริษัทใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบบูรณาการด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จุลพยาธิวิทยา โปรตีโอมิกส์ และจีโนมิกส์ รวมถึงบริการเก็บและขนส่งสิ่งส่งตรวจ เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนายาตลอดทั้งวงจร ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการทดลองทางคลินิกขั้นสุดท้าย บริษัทดำเนินงานทั่วโลกจากศูนย์ปฏิบัติการ 11 แห่งในแคนาดา สหรัฐอเมริกา เบลเยียม ออสเตรเลีย และจีน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ cellcarta.com

เกี่ยวกับพรีซิชัน แอสเสย์

พรีซิชัน แอสเสย์ แอลแอลซี ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์มะเร็งเฟร็ด ฮัทชินสัน โดยบริษัทให้บริการหาค่าปริมาณโปรตีนแก่พันธมิตรในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อ: เซลล์คาร์ตา, ดร. สเตฟานี บุสเซียเรส-มาร์เมน (Stephanie Bussieres-Marmen) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสากล อีเมล: [email protected] 

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1821170/CellCarta_CellCarta_expands_it_proteomics_portfolio_with_the_acq.jpg
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1821171/CellCarta_CellCarta_expands_it_proteomics_portfolio_with_the_acq.jpgที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด