ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน

จันทร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๒๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยรายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 37 อำเภอ 85 ตำบล 323 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,212 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 58 ตำบล 278 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135 ครัวเรือน แยกเป็น

เชียงราย ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงแก่น รวม 29 ตำบล 145 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 200 ครัวเรือน

พะเยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ รวม 7 ตำบล 18 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 54 ครัวเรือน

ลำปาง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอวังเหนือ รวม 22 ตำบล 115 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 881 ครัวเรือน

สถานกาณ์ในปัจจุบันทุกจังหวัดระดับน้ำลดลง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT"

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด