สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พัฒนาทักษะแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังการระบาด Covid-19

จันทร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๔
วันนี้ (23 พ.ค.65) นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา เพื่อเปิดการอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน รีสอร์ท อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และหลักสูตรการนวดสปอร์ต ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผู้เข้าฝึกอบรม 2 หลักสูตร รวม 47 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พัฒนาทักษะแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังการระบาด Covid-19

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา การเตรียมความพร้อมฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ "ล้มแล้วลุกไว" การพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องเร่งดำเนินการ ให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการการสร้างรายได้จาการท่องเที่ยว เพื่อแรงงานสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พัฒนาทักษะแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังการระบาด Covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด