สพร.12 สงขลา มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

จันทร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๐
วันที่ 23 พ.ค. 2565 นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ จำนวน 10 ทุนๆละ 4,000 บาท แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
สพร.12 สงขลา มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ มีความเป็นมาจากโครงการน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 แสดงถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน โดยกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักและกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานสืบเนื่องมั่นคงตลอดไปจึงเปลี่ยนสภาพจากโครงการมาเป็นมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษาทุกอำเภอทั่วประเทศ ปีละประมาณ 3,000 ทุน เป็นเงินปีละประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งมูลนิธิได้รับความร่วมมือจากทุกจังหวัดด้วยดีตลอดมา

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สพร.12 สงขลา มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด