พัฒนาฝีมือแรงงานโคราช ปั้นอาชีพส่งเสริมแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

อังคาร ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๔
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ (30 ชั่วโมง)  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ชาติผดุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ร่วมพิธีการเปิดฝึกอบรม สำหรับแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถนำความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้ธนาคารออมสิน สาขา โนนสูง เข้ามาแนะนำโครงการและแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 65 ณ ศาลากลางบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
พัฒนาฝีมือแรงงานโคราช ปั้นอาชีพส่งเสริมแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

นายวิเชียร ชาติผดุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ยังได้กล่าวขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ที่มีโครงการฝึกอบรมดีๆให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพลสงคราม และสอดคล้องกับนโยบายในพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพในสถานะการณ์โรคระบาดและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ร่วมถึงภาวะการขาดแคลนอาหารที่กำลังเพิ่มขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมเป็นที่ต้องการและน่าสนใจสามารถต่อยอดได้ในพื้นที่ ทำให้ทุกครัวเรือนจำเป็นต้องมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

หากประชาชนสนใจสมัครฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา หรือเพจเฟซบุ๊คสถาบัน DSD5KORAT ได้ในวันเวลาราชการ โทร.04 4416 948

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

พัฒนาฝีมือแรงงานโคราช ปั้นอาชีพส่งเสริมแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด