"กลุ่ม สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์" ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาและออกแบบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล วงเงินลงทุนโครงการกว่า 48,000 ล้านบาท

อังคาร ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๒
นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) บริษัทในกลุ่ม บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารประกวดข้อเสนอ และจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) วงเงินลงทุนโครงการกว่า 48,386 ล้านบาท ทำให้ กลุ่ม STI สามารถชิงงานเข้าพอร์ต สร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
กลุ่ม สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาและออกแบบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล วงเงินลงทุนโครงการกว่า 48,000 ล้านบาท

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail) โครงสร้างยกระดับทั้งหมด ระยะทางรวม 22.1 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทางรางจำนวน 7 เส้นทาง ที่จะทำให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด