SIMTec เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory.

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๕
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานทูต ที่ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีแห่งหารเรียนรู้ "SIMTec Learning Factory" ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง
SIMTec เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory.

ในโอกาสนี้ฯพณฯเอกอัครราชทูตฯกัมพูชา ได้หารือเจรจาถึงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาในการลงทุนและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบ (Assembly) อุตสาหกรรมเกษตร ชิ้นส่วนอะไหล่ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมคณะจาก บริษัท อินเทล จำกัด, บริษัท ชิลล์ ทอล์ค จำกัด, บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด และ บริษัท กรีนฟู้ดกรุ๊ป จำกัด 

จากนั้นนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้กล่าวขอบคุณ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย สำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการทูตทางเศรษฐกิจและการลงทุน และยังต้องการร่วมมือด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรอาทิ การนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอีกทั้งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Lean Monozukuri) การนำเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร (Agriculture Technology) และแพลตฟอร์มด้านการขนส่งที่ทันสมัย (Logistic Platform) มาพัฒนาร่วมกับตลาดพืชผักและผลไม้ในประเทศไทย (ตลาดไท) เพื่อเปิดตลาดขายผักและผลไม้ในกัมพูชา "Fresh in Cambodia" 

อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการขยายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่กัมพูชา และสร้างโอกาสในการทำงานให้แรงงานชาวกัมพูชา อันเป็นประโยชน์ต่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาและประเทศไทย ซึ่งหลังจบการหารือ ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา  ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เป็นผู้รับมอบ

ที่มา: สุมิพล คอร์ปอเรชั่น

SIMTec เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม SIMTec Learning Factory.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด