สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด ได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุนตามประกาศข้อ 7 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างเกินร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมดในปีที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวน 9,200.- บาท ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด