พัฒนาทักษะหัวหน้างานกับหลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พฤหัส ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๒๗
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชนหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการสอนงาน (จำนวน 30 ชั่วโมง) ในวันที่ 25, 27 พฤษภาคม และ 1, 3 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 24 คน
พัฒนาทักษะหัวหน้างานกับหลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในอุตสาหกรรมยานยนต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับแรงงานในระดับปฏิบัติงานแต่นอกจากการพัฒนาแรงงานระดับปฏิบัติการแล้ว กรมพัฒฯยังมีหลักสูตรการอบรมอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาแรงงานในหลากหลายระดับดังเช่น หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน เป็นต้นหัวหน้างานจะได้อบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สอนงาน, จิตวิทยาการสอนงาน, การวิเคราะห์งานเพื่อสอนเทคนิคการสอนและการเตรียมการสอน ฯลฯ เพื่อมุ่งเน้นให้หัวหน้างานสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะของตนเองและองค์กรให้กับผู้ใต้การดูแลรับผิดชอบให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สนใจให้สถาบันฯเข้าไปอบรมฝีมือแรงงานให้ที่บริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789/[email protected]

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

พัฒนาทักษะหัวหน้างานกับหลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด