ธนพิริยะ ให้การต้อนรับ ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท เข้าศึกษาดูงานคลังสินค้า

พฤหัส ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๑๙
ภญ.อมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด ที่เดินทางเข้าดูงานคลังสินค้า ศึกษาระบบการบริหารจัดการและการกระจายสินค้าที่ดี รวมถึงการพัฒนายกระดับที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางความรู้ ในการนำไปปรับประยุกต์ใช้งานในอนาคต ตอกย้ำการเป็นต้นแบบค้าปลีกของคนไทย ที่เดินหน้าขยายอาณาจักรเติบโตขึ้นทุกปี ทั้งการขยายสาขาและคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน ทำให้ปัจจุบัน ธนพิริยะเป็นร้านค้าปลีกที่เติบโตสูงในโซนภาคเหนือตอนบน
ธนพิริยะ ให้การต้อนรับ ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท เข้าศึกษาดูงานคลังสินค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด