สนพ.แพร่ ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เข้าให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

พฤหัส ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๐๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เข้าให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 พร้อมด้วยวิทยากร ซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (ช่วงที่ 2) หัวข้อเทคนิคการวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหาและหัวข้อการกำหนดมาตรการและวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานบริษัท ไกรทองอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565
สนพ.แพร่ ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เข้าให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

สนพ.แพร่ ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เข้าให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด