จังหวัดมหาสารคาม พัฒนาช่างไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

พฤหัส ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๓
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับช่างไฟฟ้าและผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า จำนวน 17 คน ฝึกระหว่างวันที่ 21, 22, 27, 28 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม พัฒนาช่างไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด