นิทรรศการ Dek-DAD รุ่น 2 ม.หอการค้าไทย

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๐๓
รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและมอบป้ายขอบคุณให้แก่ คุณศราวุฒิ รัชนกูล ผู้บริหาร บริษัท JBP และศิษย์รุ่นพี่หลักสูตร TEPCoT รุ่น 14 ที่ได้สนับสนุนสี JBP แก่คณะศิลปะและออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และร่วมมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการวาดภาพ จากงานนิทรรศการศิลปะวาดเส้นและจิตรกรรม "Dek-DAD" รุ่นที่ 2 จัดโดยคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับผลงานการวาดภาพบนผนังห้องเรียน จัดแสดง ณ อาคาร 22 ชั้น 7 เป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะศิลปะและออกแบบดิจิทัล ภายใต้แนวคิด UTCC Let's Play ณ ห้องเรียน 22701 อาคาร 22 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
นิทรรศการ Dek-DAD รุ่น 2 ม.หอการค้าไทย
นิทรรศการ Dek-DAD รุ่น 2 ม.หอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด