PIMO-ไพโม่ ให้ข้อมูลผถห.-นลท.และเยี่ยมชมโรงงาน

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๔๕
คุณวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ คุณปภัสร์ อิทธิโรจนกุล ผู้จัดการสายงานการผลิตและคุณนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (PIMO-ไพโม่) ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลของบริษัท พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานและกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ขยายอาคาร Warehouse ใหม่ขนาดพื้นที่ 3,019 ตารางเมตรและอาคารส่วนขยายกำลังผลิตมอเตอร์ AC รองรับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ล่วงหน้า 8 เดือน หรือจำนวนเฉลี่ย 60,000-100,000 ลูกต่อเดือน
PIMO-ไพโม่ ให้ข้อมูลผถห.-นลท.และเยี่ยมชมโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด