กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับอาชีวะ ผลิตกำลังคนป้อนแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๔๕
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (กรอ.อศ)ร่วมจัดฝึกอบรมแบบบูรณาการให้แก่นักศึกษาทวิภาคีจากวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ สาขา ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 250 คน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 3 มิถุนายน 2565 โดยฝึกอบรมในหลักสูตร PLC ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง พร้อมเสริมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เพื่อพัฒนากำลังแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีทักษะก่อนเข้าสู่การทำงานจริง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับอาชีวะ ผลิตกำลังคนป้อนแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

ประกอบไปด้วยรุ่นที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามรุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีรุ่นที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคตราดรุ่นที่ 4 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนางรองรุ่นที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรรุ่นที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับอาชีวะ ผลิตกำลังคนป้อนแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด