ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 2565

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๐
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ต้นสัก ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่สวยงาม สร้างพื้นที่สีเขียวและให้ความร่มรื่นเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ บึงหนองกระจับ จังหวัดปราจีนบุรี
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด