สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๕
นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม

เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดจุดให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะนำหน่วยงาน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

พร้อมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลงานของผู้รับการฝึกจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มาแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมในงาน ได้แก่ ชุดนักเรียน เสื้อ กระโปรง กางเกง และกระเป๋าผ้า ซึ่งในการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบชุดนักเรียน ให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด