DPAI สนับสนุนเกษตรกรและผู้ลงทุน เรียนรู้เทคโนโลยี-ดิจิทัลการเกษตร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม "เทคโนโลยีสนับสนุนปลูกกัญชา" จำนวนมาก

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓:๑๔
นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม สสกอ หรือ DPAI จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม "เทคโนโลยีเพื่อการปลูกพืชกัญชา ให้มีคุณภาพสูง ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ D Farm (รามคำแหง 150) โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจลงทุนธุรกิจการปลูกกัญชง-กัญชา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาการเกษตรกับพืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชง-กัญชา ที่จะได้รับการปลดล็อคการปลูกอย่างมีหลักเกณฑ์ จากภาครัฐบาลในเดือนมิถุนายนนี้
DPAI สนับสนุนเกษตรกรและผู้ลงทุน เรียนรู้เทคโนโลยี-ดิจิทัลการเกษตร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม เทคโนโลยีสนับสนุนปลูกกัญชา จำนวนมาก
DPAI สนับสนุนเกษตรกรและผู้ลงทุน เรียนรู้เทคโนโลยี-ดิจิทัลการเกษตร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม เทคโนโลยีสนับสนุนปลูกกัญชา จำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด