ธพว. ออกมาตรการเร่งช่วยเหลือลูกค้า Soft Loan ธปท. ครบกำหนด ผุดสินเชื่อช่วยประคับประคอง รักษาการจ้างงาน ฟื้นธุรกิจราบรื่น

จันทร์ ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐:๐๐
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และ ธปท. ผุดโครงการสินเชื่อวงเงิน 500 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าครบระยะเวลาชำระหนี้คืน "โครงการ พ.ร.ก. Soft Loan ธปท." ให้ได้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง สามารถประคับประคองกิจการ รักษาการจ้างงาน และเดินหน้าฟื้นธุรกิจได้ราบรื่น
ธพว. ออกมาตรการเร่งช่วยเหลือลูกค้า Soft Loan ธปท. ครบกำหนด ผุดสินเชื่อช่วยประคับประคอง รักษาการจ้างงาน ฟื้นธุรกิจราบรื่น

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ธพว. ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วยการพาเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะผ่านโครงการสินเชื่อต้นทุนต่ำ (Soft Loan) ธปท. แม้ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายราย ยังอยู่ในช่วงพึ่งเริ่มกลับมาเดินหน้าธุรกิจอีกครั้ง จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ดังนั้น SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ได้ออก "โครงการสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้สินเชื่อ พ.ร.ก. Soft Loan ธปท." วงเงิน 500 ล้านบาท สนับสนุนลูกค้ากลุ่มที่มีหนี้คงค้างโครงการ พ.ร.ก. Soft Loan ธปท. ที่ครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืน ให้ยังคงได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถประคับประคองกิจการ รักษาการจ้างงาน และกลับมาเดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างราบรื่น

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสินเชื่อคงค้างในโครงการ พ.ร.ก. Soft Loan ธปท. ด้านอัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = 6.75%) ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 8 ปี และปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 24 เดือน ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ , ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด และค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ สิ้นสุดรับคำขอกู้ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

สนใจใช้บริการสินเชื่อดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ https://www.smebank.co.th/ , LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น รวมถึง สาขาของ ธพว. ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

ที่มา: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธพว. ออกมาตรการเร่งช่วยเหลือลูกค้า Soft Loan ธปท. ครบกำหนด ผุดสินเชื่อช่วยประคับประคอง รักษาการจ้างงาน ฟื้นธุรกิจราบรื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด