ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

จันทร์ ๐๖ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๐:๒๔
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/กระทรวงแรงงาน) รับสมัครผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ เข้าฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

โดยมีการฝึกแบบ Online ได้แก่หลักสูตร

  1. Solidwork Advance Part อบรมวันที่ 27 - 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.65 ปิดรับสมัคร 20 มิ.ย.65
  2. พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน อบรมวันที่ 11 - 15 ก.ค.65 ปิดรับสมัคร 4 ก.ค.65

การฝึกแบบ Onsite ได้แก่หลักสูตร

  1. ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 อบรมวันที่ 10,17,24,31 ก.ค. และ 7 ส.ค.65 ปิดรับสมัคร 1 ก.ค.652.
  2. การใช้โปรแกรม NX for CAD (Modeling,Drafting&Assembly) อบรมวันที่ 18 - 21 ก.ค.65 ปิดรับสมัคร 11 ก.ค.653.
  3. ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB อบรมวันที่ 18 - 22 ก.ค.65 ปิดรับสมัคร 11 ก.ค.65

ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ฝึกอบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หากสนใจสมัครอบรมหลักสูตรใด สามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดในแต่หลักสูตรก่อนสมัครฝึกอบรม และวิธีการสมัครฝึกอบรมศึกษาได้จากแผ่นประชาสัมพันธ์

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด