สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๑
นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อร่วมกันปรับปรุงและทบทวนการดำเนินงานตามมาตรการปฏิบัติงานด้านการรับรองความรู้ความสามารถ และรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอบที่ 1/2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด