อบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสุง อัยการพิเศษฝ่าย

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๑๐
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 9 หัวข้อ "การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ" โดยมีตัวแทนอัยการร่วมให้การต้อนรับมากมาย อาทิ อภิชาติ ธนัญชยะ  วิเชียร ชูสุวรรณ์  รสริน หงษ์วิบูลผล  วิพุธ บุญประสาท  ศาโรจน์ มะลิเถา และ อนุชาติ สุรสินธุ์ ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  เมื่อวันก่อน
อบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสุง อัยการพิเศษฝ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด