วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี

พฤหัส ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐:๔๙
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี และแสดงความยินดีกับ  ดร.พิเชษ    คุณาธรรมรักษ์   ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น อธิบดีกรมการขนส่งทางราง   ในการนี้  ดร.พัชทรา   มณีสินธุ์    รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม   วว.   พร้อมด้วย   ดร.อาณัติ  หาทรัพย์  ผู้อำนวยการ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  นายภณสินธุ์   ไพทีกุล  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง วว.  ร่วมแสดงความยินดีด้วย  ในวันที่  9   มิถุนายน  2565  ณ  อาคาร ณ ถลาง  กรมการขนส่งทางราง 
วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด