กปภ. ขยายเวลาสนับสนุน น้ำประปาแก่โรงพยาบาลสนาม

พฤหัส ๐๙ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๑:๓๘
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กำชับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้บริการน้ำประปาฟรีแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยอย่างต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แนะปฏิบัติตามมาตรการ 2U อย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมใช้ชีวิตปกติหลังโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น
กปภ. ขยายเวลาสนับสนุน น้ำประปาแก่โรงพยาบาลสนาม

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้เปิดประเทศเต็มรูปแบบ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 ไปสู่โรคประจำถิ่น โดยปัจจุบันได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลง ส่งผลให้โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในหลายพื้นที่ที่เปิดบริการรองรับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ทยอยประกาศปิดให้บริการ อย่างไรก็ตาม หากในพื้นที่ใดที่ยังเปิดให้บริการอยู่ ได้กำชับให้ กปภ. ให้บริการน้ำประปาฟรีแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยนั้น ๆ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 กปภ. ได้ติดตั้งมิเตอร์ประปาและให้บริการน้ำประปาฟรีแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยทั่วประเทศ จำนวน 649 เครื่อง และปริมาณน้ำจ่ายฟรี 677,812 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้ง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่โรงพยาบาลสนาม 285 แห่ง ใน 76 จังหวัด 486,838 ขวด หรือประมาณ 347,698 ลิตร (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะดีขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดตามแนวทาง 2U ของ สธ. คือ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง (Universal Prevention) และฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม (Universal Vaccination) เพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัย

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยินดีสนับสนุนน้ำประปาแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ กปภ. ทั้งนี้ หากหน่วยงานในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ในพื้นที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด