Bitkub Blockchain Technology ผนึก Finstable มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๓:๔๗
Bitkub Blockchain Technology ผนึก Finstable มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศไทย ณ งาน Block on the Beach จังหวัดภูเก็ต
Bitkub Blockchain Technology ผนึก Finstable มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมของไทย และ ผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำ และ บริษัท Finstable ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างการเงินแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ (CeDeFi) ขึ้นเป็นโครงการแรกของไทย ผู้นำทางการเงินยุคใหม่ ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ DeFi ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ งาน Block on the Beach จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และภาคเอกชน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศไทย

โดยบันทึกความเข้าใจนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยแบ่งวัตถุประสงค์เป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทางด้านบล็อกเชนได้
  2. การสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยการร่วมกันออกประกาศนิยบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับ Blockchain Consortium
  3. การส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยการใช้หลักประสบการณ์จริงจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

บันทึกความเข้าใจนี้เกิดจากความร่วมมือกันหลายฝ่ายระหว่างภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ :

1) ภาคการศึกษา

1.1. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต

2) ภาคเอกชน

2.1. บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด (Finstable Co., Ltd.)

2.2. บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd.)

2.3. บริษัท สมาร์ทคอนแทรคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Smart Contract (Thailand) Co., Ltd.)

2.4. บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด ในนาม AD.1 Labs

2.5. บริษัท แวลิกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Valix Consulting Co., Ltd.)

2.6. บริษัท อินสเปค จำกัด (Inspec Co., Ltd.)

2.7. บริษัท โลเร็มบอร์ด จำกัด (Loremboard Co., Ltd.)

2.8. บริษัท เอบีเอ็กซ์ จำกัด (ABX Co., Ltd.)

2.9. บริษัท เยส เอ็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (Yes X Technology Co., Ltd.)

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ Bitkub Chain ได้ที่ 

Website : https://www.bitkubchain.com/ Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial Twitter : https://twitter.com/bitkubchain 

Discord : https://discord.gg/WkJ6j279

Telegram : https://t.me/+jiM6dAP5cxUzZTM1

และข้อมูลเกี่ยวกับ Finstable ได้ที่ Website : https://finstable.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/Finstable/

ที่มา: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

Bitkub Blockchain Technology ผนึก Finstable มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด