เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เปิดกลยุทธ์ปี 65 มุ่งสู่ผู้นำด้านการลงทุนครบวงจร

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๕
คุณอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดงานสัมมนาออนไลน์ Invest ASEAN 2022 ในหัวข้อ "ASEAN : Framing A Future" พร้อมรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนจากทั้งอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนระดับโลก โดยเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจาก ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดร.พนุกร จันทรประภาพ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ (VP Invertment) ธนาคารกรุงเทพ ฝ่ายการลงทุน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ETF Global Trends : Dead or  Alive? ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เปิดกลยุทธ์ปี 65 มุ่งสู่ผู้นำด้านการลงทุนครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด