NPS ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๖:๓๒
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณบึงหนองกระจับ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สถานศึกษาในพื้นที่ และภาคเอกชน ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NPS ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด