ลำพูน มุ่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน เตรียมพร้อมสู่ แรงงานมีฝีมือ ในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๕๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำพูน มุ่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน เตรียมพร้อมสู่ แรงงานมีฝีมือ ในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาย พงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในประงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 คน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 และต้องเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2565

การจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงานฯ ในครั้งนิ้ จะมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ โลกการศึกษากับอาชีพ การช่วยเหลืออุดหนุนเงินสงเคราะห์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ การป้องกันโควิด-19และการดูแลตนเองในสถานประกอบการ แนวทางการทำงานในถานประกอบการ พฤติกรรมที่นายจ้างพึงประสงค์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตการทำงาน และการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว มีความรู้   ความเข้าใจในลักษณะงานและลักษณะนิสัยที่จำเป็นก่อนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด