ม.ศรีปทุม แกนนำหารือ ม.เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล หวังดันหลักสูตรใหม่ ผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๑๒
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อหารือ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนหลักสูตร ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เกี่ยวกับความร่วมมือผลักดันการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่ทันสมัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาทักษะที่พร้อมในการทำงานตามความต้องการของประเทศ ตลอดจนการจัดโครงการฯและกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ม.ศรีปทุม แกนนำหารือ ม.เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล หวังดันหลักสูตรใหม่ ผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นประธานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหรรมดิจิทัล ในการขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างๆด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม แกนนำหารือ ม.เอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล หวังดันหลักสูตรใหม่ ผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด