สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๒๘
นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ ระยะเวลา 36ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 และ 17-19 มิถุนายน 2565 ณ มัสยิดนูรุ้ลกอมัร อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด