วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยผลงานวิจัย บริการ "TISTR BCG" @ ProPak Asia 2022

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๔๑
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเสริมแกร่งผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา  บริการอุตสาหกรรม  ครบวงจรและการสัมมนา/กิจกรรม  Workshop  ภายใต้ธีม "TISTR  BCG"   ในงานโปรแพค เอเชีย 2022  (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์  ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 15-18  มิถุนายน  2565   ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยผลงานวิจัย บริการ TISTR BCG @ ProPak Asia 2022

(15 มิ.ย. 2565 ไบเทค บางนา ) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ ประธาน บริษัทอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมเปิดนิทรรศการ "TISTR BCG" การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา บริการอุตสาหกรรม ครบวงจร ของ วว. ตลอด Value Chain การผลิตสินค้า ในงานโปรแพค เอเชีย 2022 (ProPak Asia 2022) เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ผู้ว่าการ วว.   กล่าวว่า  ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ  พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล   โดย วว. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Shared  service ทั้งด้านอาหาร  เครื่องสำอาง พร้อมให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของ Start up และผู้ประกอบการ  โดยไม่ต้องลงทุนด้านเครื่องจักรหรือการสร้างโรงงาน ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด Value chain ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในหลายๆ มิติที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

สำหรับการจัดกิจกรรมของ วว. ในงานโปรแพค  เอเชีย  2022  นั้น  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าวว่า  ในฐานะที่ วว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนับสนุนหลักในการจัดงาน โปรแพค เอเชีย 2022  มีความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ  การสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ/เอกชน ที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆ   ในปีนี้ วว. นำผลงานวิจัยและพัฒนา  งานบริการอุตสาหกรรม  ร่วมจัดแสดงความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยจัดสัมมนาในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและสอดคล้องกระแสสังคม   ได้แก่   การสัมมนาเรื่อง ครบเครื่อง...เรื่องกัญชา (All  about  Cannabis)   และการสัมมนาเรื่อง Improving Production Safety and Standard by S&T

นอกจากนี้ยังได้จัด กิจกรรม workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาความคิดเห็นร่วมกัน ประกอบด้วยหัวข้อที่มุ่งเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ดังนี้ การทดสอบและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์อาหาร  การวิเคราะห์ความเสียหายกระป๋องบรรจุอาหาร  การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล  Food  Innovation for  R&D  to  market แนวทางพัฒนานวัตกรรม  Value  creation การทดสอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. จากหัวเชื้อจุลินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ Probiotic การแปรรูปข้าวและสาธิตวิธีการแปรรูปเครื่องดื่มจากข้าว  เทคโนโลยีโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพและความงาม  แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโพรไบโอติกสู่อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม

อนึ่ง  งาน  ProPak  Asia  2022  ดำเนินการโดย บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ จากทั่วโลกกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำ ที่จะยกนวัตกรรม เครื่องจักร และหลากหลายโซลูชันในกระบวนการผลิตมาจัดแสดง เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคาดว่าในปีนี้จะสร้าง เม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง  5,000  ล้านบาท  และมีนักท่องเที่ยว นักลงทุน จากต่างประเทศ มาร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ในการอัพเดทนวัตกรรมใหม่ของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร.  0  2577  9000  โทรสาร  0  2577  9009    เว็บไซต์   www.tistr.or.th     E-mail  : [email protected]    [email protected]    IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยผลงานวิจัย บริการ TISTR BCG @ ProPak Asia 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด