SVL Group - CSR จากภายในสู่ภายนอก

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๖:๕๒
SVL Group โดยทีมฝ่ายการบุคคล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ทั้งหมดมาจากการทำกิจกรรม CSR ภายใน เพื่อแบ่งปันสู่ภายนอกองค์กร มอบ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันก่อน
SVL Group - CSR จากภายในสู่ภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด