คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลฯ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน เอ็นที

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๒
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ให้การต้อนรับ พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุน "ไทยแลนด์ 4.0" กระทรวงกลาโหม ในโอกาสนำคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลฯ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เข้ารับฟังการบรรยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล บริการด้าน Connectivity และ Digital บริการ Government Data Center and Cloud Service ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 5G และธุรกิจสื่อสารดาวเทียม พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ณ เอ็นที สนง.แจ้งวัฒนะ
คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลฯ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน เอ็นที
คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลฯ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน เอ็นที

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด