รมว.สุชาติ หนุนวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่า ปลอดภัย ใช้นวัตกรรมย้อมเย็นผ้าคราม

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๓๕
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมทักษะแรงงานวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าและปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค ด้วยการย้อมผ้าจากพืชครามด้วยกระบวนการย้อมเย็น
รมว.สุชาติ หนุนวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่า ปลอดภัย ใช้นวัตกรรมย้อมเย็นผ้าคราม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมทักษะแรงงานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ได้รับความรู้ ทักษะฝีมือ สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศซึ่งมุ่งเน้น ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมแปลกใหม่ และพัฒนาปรับรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตต่อไป และเมื่อเร็วๆนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารการจัดการข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และความก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.เจริญศิลป์ อ.พังโคน อ วาริชภูมิ อ.ส่องดาว จำนวน 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน สาธิตการเพิ่มประสิทธิการย้อมด้วยการใช้พืชสีคราม ร่วมด้วยกระบวนย้อมเย็น จากการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนการย้อม เนื่องจากเป็นการย้อมเย็น ไม่เสียต้นทุนเชื้อเพลิง ปลอดภัยต่อแรงงานผู้สูงอายุ ลดการสูญเสียเวลาในการย้อม ทำให้ครามติดเนื้อผ้าเร็วขึ้นและทนนาน ผ้าครามสามารถขายได้ราคาที่สูงขึ้น และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของแรงงานให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ลดการสูญเสีย เพิ่มมูลค่าวงจรการผลิต ผลักดันให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อนึ่ง โครงการนี้จึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ

ท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.สุชาติ หนุนวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่า ปลอดภัย ใช้นวัตกรรมย้อมเย็นผ้าคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด