EXIM BANK รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๓๙
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS พร้อมทั้งเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ประเภทสำนักงาน จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ (ซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ณ กฟน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
EXIM BANK รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด