ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้า ปีที่ 59

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๐
ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้า ปีที่ 59 ขอเชิญชวนบุคลากร มกค. ทุกคนร่วมงาน59 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.19 น. เป็นต้นไป
ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้า ปีที่ 59

กำหนดการ 09.19 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลแม่ไทร09.49 น. นายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย10.49 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

* แต่งกายด้วยเสื้อเด็กหัวการค้า (หลากสี)

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด