เสวนา Technology Trends for Business and Beyond

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๗:๓๕
Dr. Armand Derhy ผู้ก่อตั้ง Paris School of Technology and Business พร้อมด้วย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ และคุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ เจ้าหญิงวงการไอที รับคำเชิญ ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ร่วมเวทีเสวนา Technology Trends for Business and Beyond ซึ่งจะมีขึ้นในงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
เสวนา Technology Trends for Business and Beyond

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่น กรุงเทพ แอท เจ้าพระยาริเวอร์ ห้อง Conservatory Ballroom ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 081-945-2012 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่มา: วราธาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด