กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๐๙:๒๙
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายวรญาณ บุญณราช และนายวรวิทย์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 ท่านให้การต้อนรับ และนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานร่วมพิธีด้วย โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายนางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตอาชีพอิสระเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ การทำศิลปะจากฟองนม 3D Latte Art โดยนางสาวกมลชนก มิยาอูชิ เจ้าของร้าน cafe สไตล์ญี่ปุ่น แบรนด์ "มะตะเนะ คาเฟ่" (Matane Cafe) และการสร้างสรรค์เบเกอรี่ขายดี คู่หูร้านกาแฟ โดยนายกฤษฎา ก๋าอิน เจ้าของร้านเบเกอรี่โฮมเมด แบรนด์ "ปัง ปัง เน้อ" ซึ่งวิทยากรทั้งสองเป็นศิษย์เก่าผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้คำแนะนำการฝึกอาชีพ เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ ระหว่างประชาชนและหน่วยงานเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานเครือข่าย การมีส่วนร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เข้มแข็งสอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนและตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ภายใต้สโลแกนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด MOL ฟื้นฟู พลิกโฉม ตลาดแรงงานไทย"

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด