กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (In house Training)

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๕:๒๕
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ (จำนวน 30 ชั่วโมง) ในวันที่ 15, 17 และ 23, 24 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 22 คน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (In house Training)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ดังต่อไปนี้- โครงสร้างของหุ่นยนต์เชื่อม- ลักษณะของแผงควบคุม- การปรับตั้งค่าตัวแปรสำหรับการเชื่อมจุด- โครงสร้างโปรแกรม- สาธิตวิธีควบคุมการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม- ปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์ เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สนใจให้สถาบันฯเข้าไปอบรมฝีมือแรงงานให้ที่บริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789/[email protected] คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (In house Training)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด