ที ลีสซิ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 และ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมิตรภาพซอย 6

อังคาร ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๒๙
นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) มอบน้ำดื่มให้กับชุมชนมิตรภาพซอย 6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสมทบจัดหาถุงยังชีพและอาหารกล่อง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน อันเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมีตัวแทนชุมชนรับมอบ บริเวณที่ทำการชุมชน
ที ลีสซิ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 และ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมิตรภาพซอย 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด