กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๐๘:๕๘
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรม PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า (จำนวน 30 ชั่วโมง) ในวันที่ 18, 25 มิถุนายน และ 2, 9, 16 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 25 คน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ- ทฤษฎีพื้นฐานสำหรับงานนิวแมติกส์ไฟฟ้า - ประเภท โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC - การติดต่อสื่อสารและการใช้งาน PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภาค Input / Output- การใช้งานและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟแวร์ - การออกแบบและเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมกระบอกสูบทำงานทางเดียวและกระบอกสูบทำงานสองทาง - การออกแบบและเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานสำหรับระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด