อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระชับความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

พุธ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๕๐
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุญาตให้ นาย มาร์ค กิลคีย์ (Mr. Marc Gilkey) South Asia-Pacific Regional Manager และ ดร. จอห์น ฟัลโค (Dr. John Falco) Agricultural Attache ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ประจำประเทศไทย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) เข้าพบในวันนี้ (22 มิ.ย. 2565) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา (Preclearance Program) เป็นอย่างมาก โดยจะส่งเสริมการส่งออกผลไม้ฉายรังสีของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาให้มีปริมาณมากขึ้น และจะมีการจัดหารือกับภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและเพิ่มโอกาสทางการค้าของผลไม้ฉายรังสีของไทย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระชับความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

นอกจากนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto Sanitary Certificate) ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยได้มีการดำเนินการเชื่อมต่อระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) และจะดำเนินการเชื่อมต่อระบบกับประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาผ่านระบบ IPPC Hub ต่อไป รวมทั้งยังได้เชิญนาย มาร์ค กิลคีย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรภายใต้กรอบเอเปค (APEC High-Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology: HLPDAB) และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมทั้งเชิญเข้างานมหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดอุดรธานีซึ่งไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ในปี 2569 ด้วย

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด