ผู้ถือหน่วย WHART ไฟเขียว เพิ่มครั้งที่ 8 มูลค่าไม่เกิน 4,050.86 ลบ.

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๒
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กลาง) นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ โดยผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ WHART มีมติอนุมัติให้กองทรัสต์ WHART ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 โดยจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ จำนวน 5 โครงการในทำเลโลจิสติกส์ที่สำคัญ มีพื้นที่เช่าอาคารรวม 159,963 ตารางเมตร ในมูลค่าไม่เกิน 4,050.86 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ WHART เตรียมยื่นไฟลิ่งในการเพิ่มทุน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในเร็วๆนี้
ผู้ถือหน่วย WHART ไฟเขียว เพิ่มครั้งที่ 8 มูลค่าไม่เกิน 4,050.86 ลบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด