ม.หอการค้าไทย เผย 10 ธุรกิจ ดาวรุ่ง-ร่วง รอบ ครึ่งปีหลัง 2565

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๓๒
ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ร่วมกับ อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าผลสำรวจ การจัดอันดับ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ครึ่งปีหลัง 2565
ม.หอการค้าไทย เผย 10 ธุรกิจ ดาวรุ่ง-ร่วง รอบ ครึ่งปีหลัง 2565

10 ธุรกิจที่มาแรงสุดคือ

 1. ธุรกิจการแพทย์และความงาม และธุรกิจ e-commerce (ธุรกิที่ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์)ยังคงเป็นธุรกิจดาวรุ่งต่อเนื่อง
 2. ธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางด้าน อิเล็กทรอนิกส์)และธุรกิจโลจิสติกส์ delivery และคลังสินค้ำ
 3. ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ
 4. ธุรกิจ E-Sports และธุรกิจ Social Media และ Online Entertainment
 5. ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ธุรกิจ youtuber influencerและการ รีวิวสินค้าและ ธุรกิจMedia ธุรกิจสื่อโฆษณา
 6. ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ ทางการแพทย์ และธุรกิจธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี และธุรกิจงานคอนเสิร์ต มหกรรมจัดแสดงสินค้ำ ธุรกิจ event
 7. ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
 8. ธุรกิจ Modern Trade/ร้านค้าปลีกสมัยใหม่และธุรกิจสมุนไพรไทย เช่น กัญชง กัญชา ใบกระท่อม
 9. ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจยานยนต์
 10. ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แนวราบและธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ทัวร์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ส่วน 10 ธุรกิจดาวร่วงนั้นนำโดย

 1. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและครื่องโทรสาร
 2. ธุรกิจฟอกย้อม
 3. ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก
 4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร
 5. ธุรกิจรับส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทำงาน
 6. ธุรกิจโรงพิมพ์/การพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ
 7. ธุรกิจคนกลางและธุรกิจผลิตและขายต้นไม้/ดอกไม้ประดิษฐ์
 8. ธุรกิจ call center และธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิก
 9. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไร้ฝีมือ หรือเสื้อผ้าโหล
 10. ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ขายหนังสือ และธุรกิจร้านถ่ายรูป

สำหรับการจัดอันดับของธุรกิจดังกล่าวนำข้อมูลมาจากจากข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสำรวจผู้ประกอบการรายสาขา สถานภาพธุรกิจไทย  ปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ   รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เช่น ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, ข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์, ดัชนีราคาผู้บริโภค  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม, ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ได้มีเกณฑ์การให้คะแนนธุรกิจใน 5 ด้านรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย ยอดขาย  ต้นทุน  กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขัน ความต้องการ-กระแสนิยม  

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย เผย 10 ธุรกิจ ดาวรุ่ง-ร่วง รอบ ครึ่งปีหลัง 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด