"ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ" ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. & รีเสิร์ช เอ็กซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๑๑
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ประสบผลสำเร็จในการร่วมวิจัยและพัฒนา "ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ : ProHerb" อยู่ในรูปของผงชาฟรีซดรายสำหรับชงน้ำเย็นดื่ม มีองค์ประกอบสำคัญ คือ สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากธรรมชาติ 2 ชนิด ได้แก่ จุลินทรีย์โพรไบโอติก และสารสกัดสมุนไพร (herbal extract) มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseased, NCDs) โดยเฉพาะควบคุมภาวะเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจากภาวะไขมันในเลือด ซึ่งทั้งสองโรคมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน
ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. รีเสิร์ช เอ็กซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3

จากจุดเด่นและประสิทธิภาพของ "ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ :  ProHerb" ดังกล่าว ส่งผลให้งานวิจัยพัฒนานี้ ได้รางวัลชนะเลิศประเภท SMEs  สินค้า Healthy Food  ในเวทีการประกวดโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  Fi  Asia  Startup  Product  Competition ครั้งที่ 3  จัดโดย อินฟอร์ม่า  มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food  Ingredients  หรือ  Fi  Asia    ร่วมกับ วว. และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และ Tastebud  lab เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักศึกษา ในการใช้นวัตกรรมส่วนผสมอาหารมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และนำไปสู่เชิงพาณิชย์  ในการนี้  นายสายันต์   ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว. เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณการประกวดโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฯ เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2565  ณ  ไบเทค  บางนา  

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล : [email protected] [email protected] IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. รีเสิร์ช เอ็กซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด