ก.ล.ต. - สสว. เผยแคมเปญ "ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย" ได้รับการตอบรับที่ดี

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๔
ก.ล.ต. และ สสว. ปลื้มมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 300 ราย ขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมการสร้างรายได้ ในกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. ภายใต้แคมเปญ "ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย" บนแพลตฟอร์ม Shopee พร้อมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนสินค้า
ก.ล.ต. - สสว. เผยแคมเปญ ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้รับการตอบรับที่ดี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงแคมเปญ "ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย" บนแพลตฟอร์ม Shopee ที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับ สสว. จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการ Online Marketplace เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. ว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการสร้างโอกาสผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มต่าง ๆ และร้านค้าของหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ร้าน โดยนำสินค้ามาวางจำหน่ายกว่า 3,000 รายการ

"กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ก.ล.ต. จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการทุกร้านค้าและผู้ซื้อสินค้าทุกท่าน ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเสริมรากฐานให้กับธุรกิจได้เติบโต และมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุนต่อไป" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีความยินดีที่ได้ร่วมผลักดันแคมเปญ "ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการที่จะได้ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เรียนรู้การต่อยอดและการเพิ่มศักยภาพด้านวางแผนการตลาดดิจิทัล เพื่อผลักดันสู่ตลาดสากลต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สมาชิก สสว. สมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

ที่มา: ก.ล.ต.

ก.ล.ต. - สสว. เผยแคมเปญ ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้รับการตอบรับที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด