ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๑
ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00- 16.00 น.
ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ทดสอบฯภาคความรู้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น.
ทดสอบฯภาคความสามารถ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00-17.00น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 2. เป็นผู้ทำงานในสถานประกอบกิจการ(อยู่ในระบบประกันสังคม ม33)
 3. มีวุฒิการศึกษาตรงกับหลักสูตร หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีสภาพร่ายการและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกยกระดับและทดสอบฯ สามารถเข้ารับการฝึกและทดสอบได้ตลอดหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (นำมา ณ วันฝึกอบรมวันแรก)
 2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีวุฒิการศึกษาไม่เกี่ยวข้อง
 5. เงินค่าทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน จำนวน 100 บาท

วิธีการรับ

 1. สมัครออนไลน์ E-Service
 2. สมัครด้วยตนเอง

 ณ กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. คุณสมบัติครบถ้วน
 2. ลำดับการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (นำมา ณ วันฝึกอบรมวันแรก)
 2. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีวุฒิการศึกษาไม่เกี่ยวข้อง
 5. เงินค่าทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน จำนวน 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสุรพันธ์  รักษาพราหมณ์ โทร.083 596 3668

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด